Oops! Không tìm thấy coupon nào

There are no coupons for this store, please come back later.

Để sử dụng mã giảm giá iNET, bạn cần làm các bước sau:

  1. Tìm sản phẩm mà bạn muốn mua trên trang web của iNET.
  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  3. Trong trang giỏ hàng, tìm ô nhập mã giảm giá và nhập mã giảm giá của bạn.
  4. Nhấn nút “Áp dụng” để áp dụng mã giảm giá và xem số tiền đã được giảm.
  5. Tiến hành thanh toán và xác nhận đơn hàng.

Đánh giá bài viết

Hiện tại chưa có đánh giá nào