Image result for term and condition

QUY ĐỊNH CHUNG KHI THAM GIA MAGIAMGIAHOSTING.COM

 

  1. KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
  2. KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
  3. KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.
  4. KHÔNG gửi các nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,…) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, 18+.
  5. KHÔNG đả kích lẫn nhau.
  6. KHÔNG được đăng ký định danh (nick, username) trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên hay cố tình đăng ký nick trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
  7. Bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa, xóa, và thành viên sẽ bị xử lý… mà không cần thông báo trước.
  8. Nội dung của nội quy có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
  9. Thành viên phải chịu tránh nhiệm về nội dung bài viết của mình.
  10. Magiamgiahosting.com không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại gây ra trực tiếp hay gián tiếp từ các bài viết, nội dung trên website

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

-Thông tin trên site này được viết bởi cá nhân admin và chỉ mang tính chất tham khảo. Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

-Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website magiamgiahosting.com .

-Một số đường dẫn(URL) ra những trang web bên ngoài magiamgiahosting.com, nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

-Trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting khiến cho website này không hoạt động được… tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.